Søk


Velg språkRegistrere alternativ behandlar

Sist oppdatert: 1. april 2022.

Alternative behandlarar kan registrere seg i Registeret for utøvarar av alternativ behandling.

Korleis kan eg registrere meg?
Kan eg registrere meg via e-post?
Kvifor har eg fått brev om å sende inn forsikringsdokumentasjon?
Eg har fått brev om at eg vil bli sletta, kva kan eg gjere?
Fristen for å bli ført inn i registeret på nytt er gått ut, kva kan eg gjere?
Kva kostar det å bli ført inn på nytt?
Kor lang saksbehandlingstid har de?
Kvar sender eg registreringsskjemaet?