Søk


Velg språkNordic Smart Government & Business

Sist oppdatert: 23. september 2022.

Brønnøysundregistera og dei nordiske registerforvaltarane samarbeider om prosjektet Nordic Smart Government & Business (NSG&B).

Digitale forretningsdokument og produktinformasjon
Sikker deling av bokføringsdata og forenkla rapportering
Digitale føretak frå start
Etablere minimum av tillit og sikre kvalitet på informasjon i transaksjonar