Søk


Velg språkSatsingar og prosjekt

Sist oppdatert: 21. september 2023.

Vi skal gjere kvardagen enklare for alle. Det blir avspegla i aktivitetane og satsingane våre.

Data og tenester med riktig kvalitet og god informasjonssikkerheit
Førebygging av økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet
Digitalisering med ny tenesteplattform
Samanhengande tenester med brukaren i sentrum
Verdiskaping, innovasjon og berekraftig omstilling gjennom samarbeid i næringslivet og frivillig sektor
Framtidig behov for riktig kompetanse og kapasitet