Søk


Velg språkOm Oppgåveregisteret

Sist oppdatert: 27. oktober 2021.

Oppgåveregisteret held løpande oversikt over næringslivet sine oppgåveplikter, og finn moglegheit for samordning og forenkling.