Søk


Velg språkNår blir saka mi behandla?

Vi kan ikkje seie eksakt når saka di vil vere ferdigbehandla, fordi det er avhengig av saksmengda.

Bruk nedtrekksmenyen under for å sjå kva dato vi har kome til i saksbehandlingskøen vår. Oversikta blir oppdatert kvar time.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Aksjeselskap Dato
Nyregistrering 05.10.2021
Endring 29.09.2021
Oppløysing 07.10.2021
Sletting 20.10.2021
Fråval av revisjon 07.10.2021
Avgjerd om fusjon og fisjon 21.10.2021
Gjennomføring av fusjon og fisjon 01.10.2021
Avgjerd om kapitalnedsetting 11.10.2021
Gjennomføring av kapitalnedsetting 29.09.2021
Kapitalauke 29.09.2021
Allmennaksjeselskap Dato
Alle registreringar 24.10.2021

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Enkeltpersonføretak og ansvarleg selskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Enkeltpersonføretak Dato
Alle registreringar 30.09.2021
Ansvarlig selskap (ANS og DA) Dato
Nyregistrering og endring 29.09.2021
Oppløysing 13.10.2021
Sletting 29.09.2021

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Lag og foreining

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Lag og foreining Dato
Nyregistrering 06.10.2021
Endring 29.09.2021
Sletting 07.10.2021

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Andre organisasjonsformer

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Burettslag Dato
Nyregistrering 29.09.2021
Endring og sletting 29.09.2021
Samvirkeføretak (SA) Dato
Nyregistrering 29.09.2021
Endring og sletting 29.09.2021
Eigarseksjonssameige Dato
Alle registreringar 06.10.2021
Tingsrettsleg sameige Dato
Alle registreringar 07.10.2021
Ungdoms-/studentbedrifter Dato
Alle registreringar 07.10.2021
Norskregistrerte utanlandske føretak (NUF) Dato
Alle registreringar* 29.09.2021
Andre organisasjonsformer Dato
Alle registreringar 29.09.2021

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

* Nyregistrering av NUF må du sende inn per post. Saka blir likevel tatt til behandling samtidig som andre endringar for NUF som er sende inn elektronisk.

Frivilligregisteret

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Frivilligregisteret Dato
Alle registreringar 30.09.2021

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Tinglysing i Lausøyreregisteret

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Pantedokument Dato
Alle tinglysingar 18.10.2021
Årsrekneskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Rekneskapsregisteret Dato
Årsrekneskap 30.09.2021

Nokre årsrekneskap blir behandla maskinelt og har kortare saksbehandlingstid. Desse er ikkje med i denne oversikta.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Meirverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.