Søk


Velg språkNår blir saka mi behandla?

Vi kan ikkje seie eksakt når saka di vil vere ferdigbehandla, fordi det er avhengig av saksmengda.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Aksjeselskap Dato
Nyregistrering 28.04.2022
Endring 27.04.2022
Oppløysing 28.04.2022
Sletting 16.05.2022
Fråval av revisjon 09.05.2022
Avgjerd om fusjon og fisjon 27.04.2022
Gjennomføring av fusjon og fisjon 28.04.2022
Avgjerd om kapitalnedsetting 27.04.2022
Gjennomføring av kapitalnedsetting 27.04.2022
Kapitalauke 27.04.2022
Allmennaksjeselskap Dato
Alle registreringar 17.05.2022

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Enkeltpersonføretak og ansvarleg selskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Enkeltpersonføretak Dato
Alle registreringar 28.04.2022
Ansvarlig selskap (ANS og DA) Dato
Nyregistrering og endring 28.04.2022
Oppløysing 27.04.2022
Sletting 16.05.2022

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Lag og foreining

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Lag og foreining Dato
Nyregistrering 27.04.2022
Endring 26.04.2022
Sletting 27.04.2022

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Andre organisasjonsformer

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Burettslag Dato
Nyregistrering 02.05.2022
Endring og sletting 27.04.2022
Samvirkeføretak (SA) Dato
Nyregistrering 27.04.2022
Endring og sletting 26.04.2022
Eigarseksjonssameige Dato
Alle registreringar 26.04.2022
Tingsrettsleg sameige Dato
Alle registreringar 26.04.2022
Ungdoms-/studentbedrifter Dato
Alle registreringar 27.04.2022
Norskregistrerte utanlandske føretak (NUF) Dato
Alle registreringar* 27.04.2022
Andre organisasjonsformer Dato
Alle registreringar 26.04.2022

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

* Nyregistrering av NUF må du sende inn per post. Saka blir likevel tatt til behandling samtidig som andre endringar for NUF som er sende inn elektronisk.

Frivilligregisteret

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Frivilligregisteret Dato
Alle registreringar 27.04.2022

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Tinglysing i Lausøyreregisteret

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Pantedokument Dato
Alle tinglysingar 12.05.2022
Årsrekneskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Rekneskapsregisteret Dato
Årsrekneskap 26.04.2022

Nokre årsrekneskap blir behandla maskinelt og har kortare saksbehandlingstid. Desse er ikkje med i denne oversikta.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Meirverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.