Søk


Velg språkKorleis sjekke status på saka di

Sist oppdatert: 12. oktober 2023.

Kva som er status finn du via meldinga du har fått i innboksen i Altinn. Du får beskjed på e-post eller sms når saka er ferdig behandla.

steg 1 åpne meldingen i innboksen i Altinn
Opne den aktuelle meldinga i innboksen.
steg 2 klikk på lenken åpne skjema
For å kome til oversikten som viser status, klikk på lenka «Opne skjema».
Statuslinjen viser at samordnet registermelding ikke er signert
Her viser statuslinja at Samordna registermelding ikkje er ferdig signert, og derfor ikkje send til Brønnøysundregistera endå.
statuslinjen viser at meldingen er mottatt av Brønnøysundregistrene
Eksempelet viser at Samordna registermelding er mottatt, men ikkje behandla endå.