Søk


Velg språkRegistrering i Frivilligregisteret

Sist oppdatert: 19. mars 2024.

For å bli registrert i Frivilligregisteret, må de først vere registrert i Einingsregisteret. Her kan du registrere i begge registera samtidig.

Kven kan registrere seg i Frivilligregisteret?
Korleis går eg fram for å registrere i Frivilligregisteret?
Ja eller nei til registrering av vedtekter
Kategori for aktivitet
Dokument du må legge ved for registrering i Frivilligregisteret
Må du registrere rekneskapsopplysningar?
Kven skal registrere tilknytingar?
Grasrotdelen