Søk


Velg språkGrasrotdelen

Sist oppdatert: 25. november 2021.

Grasrotdelen gjer det mogleg for spelarar hos Norsk Tipping å gi delar av spelarinnsatsen til ei frivillig verksemd.

Kva for kategoriar gjev rett til deltaking?
Kva for kategoriar gjer vilkårsbunden eller ikkje rett til deltaking?