Søk


Velg språkBustadbyggelag

Sist oppdatert: 9. mars 2022.

Eit bustadbyggelag er ei sammenslutning som har til hovudformål å skaffe og forvalte bustader til deleigarane gjennom burettslag.