Søk


Velg språkRoller i aksjeselskap

Sist oppdatert: 11. juli 2023.

Pliktige roller i eit aksjeselskap er styre og revisor.

Styre
Revisor
Rekneskapsførar
Dagleg leiar, kontaktperson og forretningsførar
Signatur
Prokura