Søk


Velg språkRoller i aksjeselskap

Sist oppdatert: 12. april 2022.

Pliktige roller i eit aksjeselskap er styre og revisor.

Styre
Revisor
Rekneskapsførar
Dagleg leiar, kontaktperson og forretningsførar
Signatur
Prokura