Søk


Velg språkRegistrere eit aksjeselskap

Sist oppdatert: 20. oktober 2021.

Eit aksjeselskap skal registrerast i Føretaksregisteret. Fristen for når vi må ha fått melding om registrering er tre månader frå stiftelsesdokumentet er underskrive.