Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Innsendingsplikt til Rekneskapsregisteret

Sist oppdatert: 18. februar 2020 .

Alle verksemder med rekneskapsplikt skal sende årsrekneskap til Rekneskapsregisteret seinast ein månad etter at han er godkjend.

Hovudregelen er at rekneskapsåret følger kalenderåret.

Rekneskapsplikta gjeld frå stiftelsesdato, sjølv om det ikkje har vore drift.

Plikta gjeld heilt til verksemda blir sletta. Du sender inn avviklingsrekneskapen etter at verksemda er registrert sletta.