Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Forseinkingsgebyr

Sist oppdatert: 18. februar 2020 .

Dersom de ikkje har sendt komplett årsrekneskap til Rekneskapsregisteret før fristen, får de forseinkingsgebyr.

Det er verksemda som i første omgang har ansvar for å betale gebyret. Dersom verksemda ikkje betaler, er du som medlem i styret, deltakar eller i nokre tilfelle dagleg leiar, solidarisk ansvarleg for å betale gebyret. Solidarisk ansvar betyr at fleire har ansvaret for å betale det same kravet, og at alle er ansvarlege for heile kravet til det er betalt.

Forseinkingsgebyret kan bli 60 944 kroner.

De kan søke om ettergiving av forseinkingsgebyret, men det er strenge retningsliner for å få ettergitt gebyr.

Det er Statens innkrevjingssentral som krev inn forseinkingsgebyret. Alle spørsmål om faktura og betaling må rettast til dei.