Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Saksbehandlingstid

Sist oppdatert: 26. mai 2019

Aksjeselskap
9
arbeidsdagar
Lag og foreining
15
arbeidsdagar
Enkeltpersonføretak
11
arbeidsdagar
Årsrekneskap
11
arbeidsdagar
Tinglysing
4
arbeidsdagar
Andre org.former*
15
arbeidsdagar
*For nokre organisasjonsformer vil det vere lengre saksbehandlingstid

Vi gjer merksam på at innsendingar per post vil kunne ha vesentleg lengre behandlingstid enn det som går fram av denne oversikta.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Meirverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.