Saksbehandlingstid

Sist oppdatert: 24. september 2018

*For nokre organisasjonsformer vil det vere lengre saksbehandlingstid

Vi gjer merksam på at innsendingar per post vil kunne ha vesentleg lengre behandlingstid enn det som går fram av denne oversikta.