Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Saksbehandlingstid akkurat no

Sist oppdatert: 15. november 2019 05:36

Saksbehandlingstida vil variere frå dag til dag.

Aksjeselskap
13
arbeidsdagar
Enkeltpersonføretak
10
arbeidsdagar
Lag eller foreining
13
arbeidsdagar
Alle organisasjonsformer
16
arbeidsdagar
Tinglysing
4
arbeidsdagar
Årsrekneskap
1
arbeidsdagar

Vi gjer merksam på at innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid enn det som går fram av denne oversikta.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Meirverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.