Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Saksbehandlingstid akkurat no

Sist oppdatert: 14. oktober 2019 19:56

Saksbehandlingstida vil variere frå dag til dag.

Aksjeselskap
8
arbeidsdagar
Lag og foreining
12
arbeidsdagar
Enkeltpersonføretak
9
arbeidsdagar
Årsrekneskap
1
arbeidsdagar
Tinglysing
4
arbeidsdagar
Andre org.former*
12
arbeidsdagar
*For nokre organisasjonsformer vil det vere lengre saksbehandlingstid

Vi gjer merksam på at innsendingar per post vil kunne ha vesentleg lengre behandlingstid enn det som går fram av denne oversikta.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Meirverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.