Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Når blir saka mi behandla?

Vi kan ikkje seie eksakt når saka di vil vere ferdigbehandla, fordi det er avhengig av saksmengda.

Lengre saksbehandlingstid

Vi har for tida lengre saksbehandlingstid enn normalt på dei fleste av registera våre.

Bruk nedtrekksmenyen under for å sjå kva dato vi har kome til i saksbehandlingskøen vår. Oversikta blir oppdatert kvar time.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Aksjeselskap Dato
Nyregistrering 10.09.2021
Endring 09.09.2021
Oppløysing 09.09.2021
Sletting 09.09.2021
Fråval av revisjon 10.09.2021
Avgjerd om fusjon og fisjon 10.09.2021
Gjennomføring av fusjon og fisjon 10.09.2021
Avgjerd om kapitalnedsetting 09.09.2021
Gjennomføring av kapitalnedsetting 09.09.2021
Kapitalauke 09.09.2021
Allmennaksjeselskap Dato
Alle registreringar 25.09.2021

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Enkeltpersonføretak og ansvarleg selskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Enkeltpersonføretak Dato
Alle registreringar 09.09.2021
Ansvarleg selskap (ANS og DA) Dato
Nyregistrering og endring 09.09.2021
Oppløysing 10.09.2021
Sletting 10.09.2021

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Lag og foreining

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Lag og foreining Dato
Nyregistrering 08.09.2021
Endring 01.09.2021
Sletting 10.09.2021

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Andre organisasjonsformer

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Burettslag Dato
Nyregistrering 09.09.2021
Endring og sletting 09.09.2021
Samvirkeføretak (SA) Dato
Nyregistrering 09.09.2021
Endring og sletting 09.09.2021
Eigarseksjonssameige Dato
Alle registreringar 06.09.2021
Tingsrettsleg sameige Dato
Alle registreringar 07.09.2021
Ungdoms-/studentbedrifter Dato
Alle registreringar 09.09.2021
Norskregistrerte utanlandske føretak (NUF) Dato
Alle registreringar* 09.09.2021
Andre organisasjonsformer Dato
Alle registreringar 08.09.2021

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

* Nyregistrering av NUF må du sende inn per post. Saka blir likevel tatt til behandling samtidig som andre endringar for NUF som er sende inn elektronisk.

Frivilligregisteret

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Frivilligregisteret Dato
Alle registreringar 07.09.2021

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Tinglysing i Lausøyreregisteret

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Pantedokument Dato
Alle tinglysingar 22.09.2021
Årsrekneskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Rekneskapsregisteret Dato
Årsrekneskap 07.09.2021

Nokre årsrekneskap blir behandla maskinelt og har kortare saksbehandlingstid. Desse er ikkje med i denne oversikta.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Meirverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.