Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Når blir saka mi behandla?

Vi kan ikkje seie deg eksakt når saka di vil vere ferdigbehandla, fordi det er avhengig av saksmengda.

Bruk nedtrekksmenyen under for å sjå kva dato vi har kome til i saksbehandlingskøen vår.

Oversikta blir oppdatert kvar time.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Aksjeselskap
Nyregistrering 04.07.2020
Endring 02.07.2020
Oppløysing 03.07.2020
Sletting 03.07.2020
Fråval av revisjon 03.07.2020
Avgjerd om fusjon og fisjon 03.07.2020
Gjennomføring av fusjon og fisjon 04.07.2020
Avgjerd om kapitalnedsetting 03.07.2020
Gjennomføring av kapitalnedsetting 03.07.2020
Kapitalauke 03.07.2020
Allmennaksjeselskap
Alle registreringar 10.07.2020

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Enkeltpersonføretak og ansvarleg selskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Enkeltpersonføretak
Alle registreringar 01.07.2020
Ansvarleg selskap (ANS og DA)
Nyregistrering og endring 03.07.2020
Oppløysing 03.07.2020
Sletting 03.07.2020

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Lag og foreining

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Lag og foreining
Nyregistrering 30.06.2020
Endring 30.06.2020
Sletting 30.06.2020

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Andre organisasjonsformer

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Burettslag
Nyregistrering 29.06.2020
Endring og sletting 03.07.2020
Samvirkeføretak (SA)
Nyregistrering 29.06.2020
Endring og sletting 29.06.2020
Eigarseksjonssameige
Alle registreringar 29.06.2020
Tingsrettsleg sameige
Alle registreringar 30.06.2020
Ungdoms-/studentbedrifter
Alle registreringar 30.06.2020
Norskregistrerte utanlandske føretak (NUF)
Alle registreringar* 30.06.2020
Andre organisasjonsformer
Alle registreringar 30.06.2020

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

* Nyregistrering av NUF må du sende inn per post. Saka blir likevel tatt til behandling samtidig som andre endringar for NUF som er sende inn elektronisk.

Frivilligregisteret

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Frivilligregisteret
Alle registreringar 30.06.2020

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Tinglysing i Lausøyreregisteret

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Pantedokument
Alle tinglysingar 08.07.2020
Årsrekneskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Rekneskapsregisteret
Årsrekneskap 02.07.2020

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Meirverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.