Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Når blir saka mi behandla?

Sist oppdatert: 27. januar 2020 13:01

Vi kan ikkje seie deg eksakt når saka di vil vere ferdigbehandla, fordi det er avhengig av saksmengda.

Oversikta viser kor mange dagar det er sidan vi fekk sakene vi behandlar akkurat no.

Aksjeselskap
5
arbeidsdagar
Enkeltpersonføretak
6
arbeidsdagar
Lag eller foreining
5
arbeidsdagar
Alle organisasjonsformer
6
arbeidsdagar
Tinglysing
2
arbeidsdagar
Årsrekneskap
1
arbeidsdagar
For andre organisasjonsformer kan det vere lengre saksbehandlingstid.

Du finn status for saka di i Altinn.

Vi gjer merksam på at innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid enn det som går fram av denne oversikta.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Meirverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.