SprĂĄk
Søk
Meny

Søk


Velg sprĂĄkBokmĂĄl

Alt innhold er tilgjengelig pĂĄ bokmĂĄl

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg pĂĄ nynorsk

NĂĄr blir saka mi behandla?

Vi kan ikkje seie deg eksakt nĂĄr saka di vil vere ferdigbehandla, fordi det er avhengig av saksmengda.

Bruk nedtrekksmenyen under for å sjå kva dato vi har kome til i saksbehandlingskøen vår.

Oversikta blir oppdatert kvar time.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Aksjeselskap
Nyregistrering 18.05.2020
Endring 18.05.2020
Oppløysing 18.05.2020
Sletting 18.05.2020
FrĂĄval av revisjon 18.05.2020
Avgjerd om fusjon og fisjon 18.05.2020
Gjennomføring av fusjon og fisjon 19.05.2020
Avgjerd om kapitalnedsetting 18.05.2020
Gjennomføring av kapitalnedsetting 18.05.2020
Kapitalauke 18.05.2020
Allmennaksjeselskap
Alle registreringar 25.05.2020

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Enkeltpersonføretak og ansvarleg selskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Enkeltpersonføretak
Alle registreringar 18.05.2020
Ansvarleg selskap (ANS og DA)
Nyregistrering og endring 18.05.2020
Oppløysing 18.05.2020
Sletting 18.05.2020

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Lag og foreining

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Lag og foreining
Nyregistrering 18.05.2020
Endring 18.05.2020
Sletting 20.05.2020

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Andre organisasjonsformer

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Burettslag
Nyregistrering 15.05.2020
Endring og sletting 18.05.2020
Samvirkeføretak (SA)
Nyregistrering 18.05.2020
Endring og sletting 18.05.2020
Eigarseksjonssameige
Alle registreringar 15.05.2020
Tingsrettsleg sameige
Alle registreringar 18.05.2020
Ungdoms-/studentbedrifter
Alle registreringar 20.05.2020
Norskregistrerte utanlandske føretak (NUF)
Alle registreringar* 15.05.2020
Andre organisasjonsformer
Alle registreringar 15.05.2020

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

* Nyregistrering av NUF mĂĄ du sende inn per post. Saka blir likevel tatt til behandling samtidig som andre endringar for NUF som er sende inn elektronisk.

Frivilligregisteret

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Frivilligregisteret
Alle registreringar 18.05.2020

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Tinglysing i Lausøyreregisteret

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Pantedokument
Alle tinglysingar 22.05.2020
Ă…rsrekneskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Rekneskapsregisteret
Ă…rsrekneskap 16.05.2020

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Meirverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.