Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språk



Forside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Bustadbyggelag

Sist oppdatert: 17. april 2019 .

Eit bustadbyggelag er ei sammenslutning som har til hovudformål å skaffe og forvalte bustader til deleigarane gjennom burettslag.