Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Bustadbyggelag

Sist oppdatert: 17. april 2019 .

Eit bustadbyggelag er ei sammenslutning som har til hovudformål å skaffe og forvalte bustader til deleigarane gjennom burettslag.