Pressekontaktane

Sist oppdatert: 13. juli 2017.

Brønnøysundregistera sin pressetelefon 400 200 75 (ikkje sms)
E-post: media@brreg.no

Tal og statistikk bestill du ved å kontakte brukarrettleiinga vår på telefon 75 00 75 00

Pressekontaktar

Kommunikasjonsdirektør
Mette Siri Brønmo
Tlf direkte: 416 55 224
E-post: mette.bronmo@brreg.no
Presseansvarleg
Frode Nordfjellmark
Tlf direkte: 918 50 339
E-post: frode.nordfjellmark@brreg.no