Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Presse

Sist oppdatert: 6. september 2021.

Informasjonen i registera våre er mykje brukt som kjelde i norske medium. Det aller meste er offentleg tilgjengelege opplysningar.

Registera våre inneheld store mengder data, som blant anna gir grunnlag for statistikk. Vi har mange ferdigproduserte statistikkar klare til nedlasting.

Vi har gjort tilgjengeleg tre datasett som du finn under opne data. Her kan du søke med enkeltoppslag, gjere samansette søk eller laste ned heile datasett.

Ønsker du hjelp frå oss?

For å få rettleiing om korleis du skaffar deg informasjonen, tilrår vi at du kontaktar brukarstøtta vår på 75 00 75 00.

Om du ønsker kommentarar og utsegner, kontakt pressetelefonen vår 400 200 75 (ikkje sms) eller send e-post til media@brreg.no.

Pressekontakt

Nordfjellmark, Frode
Frode Nordfjellmark, presseansvarleg
Kommunikasjonsdirektør Kristine Aasen
Kristine Aasen, kommunikasjonsdirektør