Søk


Velg språkRettleiing – tillegg for registrering i Frivilligregisteret

Sist oppdatert: 2. desember 2022.

1 Innsendar
2 Namnet til verksemda
3 Meldinga gjeld
4 Kategori
5.1 Registrering av vedtekter
5.2 Gjeldande vedtekter er endra
6 Årsrekneskap i Frivilligregisteret
7 Grasrotdelen
8 Kontonummer
9 Underskrift