Søk


Velg språkRettleiing til skjema for undereining – aktivitet på fleire adresser

Sist oppdatert: 6. september 2021.

Dette skjemaet skal du bruke om du driv aktivitet på fleire stader, eller om du driv aktivitet av stort omfang i ulike bransjar på ein stad.

1 Organisasjonsnummer
2 Namn på undereininga
3. Overtaking/overdraging
3a Nyregistrering eller overtaking av undereining
3b Overdraging eller sletting av undereining
4a Overtaking av undereining frå
4b Sal/overdraging av verksemd til
5 Gateadresse til undereininga
6 Postadressa til undereininga
7 Aktivitet/bransje
8 Innsendar
9 Andre merknader/opplysningar
10 Underskrift