Søk


Velg språkOm Registeret for offentleg støtte

Sist oppdatert: 29. september 2022.

Registeret for offentleg støtte (ROFS) er eit nasjonalt register for offentlege støttetildelingar som fell inn under EØS-avtalen.