Søk


Velg språkRoller i foreininga eller laget

Sist oppdatert: 26. oktober 2021.

I ei foreining må du registrere ein kontaktperson. Dette kan vere i form av ein dagleg leiar, kontaktperson eller forretningsførar.

Styre
Rekneskapsførar
Revisor
Kontaktperson, dagleg leiar eller forretningsførar
Signatur
Prokura