Søk


Velg språkKva er ei foreining?

Sist oppdatert: 26. juli 2021.

Ei foreining er ei sjølveigande samanslutning med medlemmer som skal fremme eitt eller fleire formål av ideell, politisk eller annan art.