Søk


Velg språkEndre opplysningar for lag eller foreining

Sist oppdatert: 31. mars 2022.

Korleis endrar eg adresse?
Korleis endrar eg kven som sit i styret?
Korleis endrar eg kven som har signaturrett?
Hvordan registrerer jeg prokura?
Korleis kan eg fråtre rolla mi i foreininga?