Søk


Velg språkRegistrering av avgjerds- og gjennomføringsmelding før nyttår

Sist oppdatert: 7. september 2023.

Du må vere ute i god tid for å få registrert fusjon, fisjon, kapitalnedsetting og avvikling i Føretaksregisteret før årsskiftet.