Søk


Velg språkSamvirkeføretak (SA)

Sist oppdatert: 11. august 2021.

Eit samvirkeføretak er ei samanslutning med hovudformål å fremme medlemmane sine økonomiske interesser.