Søk


Velg språkGeneralforsamling i aksjeselskap

Sist oppdatert: 20. juli 2021.

Alle aksjeselskap har plikt til å ha minst ei generalforsamling i året.

Kva skal generalforsamlingsprotokollen innehalde?