Søk


Velg språkGeneralforsamling i aksjeselskap

Sist oppdatert: 4. juli 2022.

Alle aksjeselskap har plikt til å ha minst ei generalforsamling i året.

Kva skal generalforsamlingsprotokollen innehalde?