Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Roller i foreininga eller laget

Sist oppdatert: 15. april 2020 .

I ei foreining m√• du registrere ein kontaktperson. Dette kan vere i form av ein dagleg leiar, kontaktperson eller forretningsf√łrar.

Dagleg leiar, rekneskapsf√łrar, revisor, signatur og prokura er roller du kan velje √• registrere.

Vi registrerer ikkje alle medlemmene i foreininga. Dette m√• foreininga sj√łlv ha oversikt over.

Styre

Dersom foreininga har eit styre, må du opplyse kven som er medlemmer i styret.

Val av styremedlemmer

Styret er dei som skal leie foreininga mellom to √•rsm√łte, og blir normalt vald p√• eit √•rsm√łte. Som oftast vil det g√• fram av vedtektene kor mange styremedlemmer foreininga skal ha, og kva oppg√•ver og ansvar styret har.

Næringsdrivande foreining

Ei foreining som skal registrerast i F√łretaksregisteret m√• ha eit styre som best√•r av minst ein medlem. Styret m√• alltid ha ein leiar. Styremedlemmene m√• bekrefte at dei tar p√• seg vervet.

Rekneskapsf√łrar

Foreininga kan velje om dei skal ha rekneskapsf√łrar.

Registrering av rekneskapsf√łrar

Dersom foreininga nyttar autorisert rekneskapsf√łrar, skal denne rekneskapsf√łraren registrerast i Einingsregisteret. Ved endring av rekneskapsf√łrar skal ein og sende melding til Einingsregisteret.

Rekneskapsf√łrar m√• bekrefte at han tar p√• seg oppdraget enten ved √• signere Samordna registermelding.

Revisor

Dersom foreininga har revisor, skal dette registrerast hos oss.

Foreininga har plikt til å ha revisor dersom dei har

  • 20 eller fleire¬†tilsette
  • eigedelar for over 20 millionar
  • driftsinntekter for si samla verksemd p√• fem millionar kroner eller meir

Vi registrerer berre revisorar eller revisjonsf√łretak som er registrert i Revisorregisteret hos Finanstilsynet.

Revisor m√• bekrefte at han tar p√• seg oppdraget. Om foreininga er registrert i F√łretaksregisteret m√• du ogs√• sende inn protokoll fr√• √•rsm√łtet som viser val av revisor.

Kontaktperson, dagleg leiar eller forretningsf√łrar

Ei foreining m√• ha ein kontaktperson, dagleg leiar eller forretningsf√łrar.

Signatur

Signatur er ei fullmakt til √• opptre og underskrive p√• vegner av foreininga. Signatur gir for eksempel rett til √• ta opp l√•n, kj√łpe eller selje fast eigedom p√• vegne av foreininga.

Dersom ikkje anna er bestemt i vedtektene, er det styret i foreininga som har signatur i fellesskap. Styret kan tildele signaturretten til eit utval styremedlemmer, eller til andre roller i foreininga. Dersom fleire har signaturrett, må du presisere om dei har retten kvar for seg eller i fellesskap.

Prokura

Prokura er ei fullmakt til å opptre og underskrive på vegner av foreininga i det meste som angår drifta. Prokura kan ikkje brukast til å hefte på eller selje foreininga sine  faste eigedomar. Ein person som har fått tildelt prokura blir kalla prokurist.

Ei foreining kan gi prokura til ein eller fleire personar. Dersom det er fleire, kan ein velje om dei skal ha fullmakt kvar for seg eller i fellesskap.

Ein person som har prokura kan ikkje overf√łre det til ein annan person.