Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slette rolla di

Sist oppdatert: 9. mars 2019 .

Her finn du ei oversikt over korleis du slettar ulike roller som er registrert hos oss.

Korleis kan eg fråtre rolla mi i eit aksjeselskap?

Alle rolleinnehavarar kan melde eigen fråtreding. Når du fråtrer, gir du avkall på alle rettigheiter og plikter som rolla di har. Du kan gjere dette i Samordna registermelding. Når fråtredinga er registrert, vil både aksjeselskapet og du som fråtrer bli varsla om dette.

Korleis kan eg fråtre rolla mi i eit samvirkeføretak?

Alle rolleinnehavarar kan melde eigen fråtreding. Når du fråtrer, gir du avkall på alle rettigheiter og plikter som rolla di har. Du kan gjere dette i Samordna registermelding. Når fråtredinga er registrert, vil både samvirkeføretaket og du som fråtrer bli varsla om dette.

Korleis kan eg fråtre rolla mi i eit ansvarleg selskap?

Alle rolleinnehavarar kan melde eigen fråtreding. Når du fråtrer, gir du avkall på alle rettigheiter og plikter som rolla di har. Du kan gjere dette i Samordna registermelding. Når fråtredinga er registrert, vil både selskapet og du som fråtrer bli varsla om dette.

Korleis kan eg fråtre rolla mi i eit tingsrettsleg sameige?

Alle rolleinnehavarar kan melde eigen fråtreding. Når du fråtrer gir du avkall på alle rettar og pliktar som rolla di har. Du kan gjere dette i Samordna registermelding. Når fråtredinga er registrert, vil både sameiget og du som fråtrer bli varsla om dette.

Korleis kan eg fråtre rolla mi i eit burettslag?

Alle rolleinnehavarar kan melde eigen fråtreding ved å sende inn Samordna registermelding.

Når du fråtrer gir du avkall på alle rettar og pliktar som rolla di har.

Ved melding om fråtreding som styre- eller varamedlem må du stadfeste at burettslaget er orientert.

Når fråtredinga er registrert vil både burettslaget og du som fråtrer bli varsla om dette.

Korleis kan eg fråtre rolla mi i eit eigarseksjonssameige?

Alle rolleinnehavarar kan melde eigen fråtreding. Når du fråtrer, gir du avkall på alle rettigheiter og plikter som rolla di har. Du kan gjere dette i Samordna registermelding. Når fråtredinga er registrert, vil både eigarseksjonsameiget og du som fråtrer bli varsla om dette.

Korleis kan eg fråtre rolla mi i eit bustadbyggelag?

Alle rolleinnehavarar kan melde eigen fråtreding ved å sende inn Samordna registermelding.

Når du fråtrer gir du avkall på alle rettar og pliktar som rolla di har.

Ved melding om fråtreding som styre- eller varamedlem må du stadfeste at burettslaget er orientert.

Når fråtredinga er registrert vil både burettslaget og du som fråtrer bli varsla om dette.