Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Skjema for tinglysing

Sist oppdatert: 18. mars 2019.

Nedanfor kan du laste ned skjema for tinglysing i Lausøyreregisteret, Ektepaktregisteret og Akvakulturregisteret.

Ektepakt  
Ektepakt for ektefellar med ulikt kjønn (PDF)BokmålNynorsk
Ektepakt for registrerte partnarar (PDF)BokmålNynorsk
Kjønnsnøytral ektepakt (PDF)BokmålNynorsk
Pantedokument  
Pantobligasjon i varelager (WORD)BokmålNynorsk
Pantobligasjon i motorvogner og anleggsmaskinar (WORD) BokmålNynorsk
Pantobligasjon i reiskapar, buskap m.v. (WORD)BokmålNynorsk
Pantobligasjon i fiskereiskapar (WORD)BokmålNynorsk
Pantobligasjon for pant i driftstilhør (WORD)BokmålNynorsk
Factoringavtale (WORD)BokmålNynorsk
Salspant i motorvogn (WORD)BokmålNynorsk
Leasing av motorvogn (WORD)BokmålNynorsk
Akvakultur  
Pantedokument i akvakulturtillatelse (WORD)
BokmålNynorsk
Overføring av akvakulturtillatelse (WORD)BokmålNynorsk

Utfylt skjema sender du til:

Brønnøysundregistera
Lausøyreregisteret
Postboks 905
8910 Brønnøysund