Søk


Velg språkVeiledning til samordnet registermelding – forenklet skjema for foreninger

Sist oppdatert: 7. mars 2024.

1 Foreningens navn
2 Meldingen gjelder
3 Registrering i NAV AA-register
4 Foreningens adresse
5 Postadresse
6 Innsender/gebyransvarlig
7 Stiftelse av forening
8 Foreningens aktiviteter
9 Kontaktperson, daglig leder eller forretningsfører
10 Ønsket målform
11 Foreningens vedtekter
12 Foreningens styre
13 Signatur
14 Prokura
15 Revisor
16 Regnskapsfører
Feltene 17–21 gjelder opplysninger til Frivillighetsregisteret
17 Kategori
18 Registrering av vedtekter for foreninger
19 Årsregnskap i Frivillighetsregisteret
20 Grasrotandelen
21 Kontonummer
22 Andre merknader
23 Varslingsadresse
24 Underskrift