Søk


Velg språkVeiledning – Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak

Sist oppdatert: 25. november 2021.

1 Navn/foretaksnavn
2 Meldingen gjelder
3 Registrering i andre registre
4 Hovedkontorets adresse
5 Postadresse
6 Underenhetens beliggenhetsadresse
7 Innsender/gebyransvarlig
8 Overtakelse/overdragelse
8a Nyregistrering eller overtakelse av underenhet
8b Overdragelse eller sletting av underenhet
9a Overtakelse av underenhet
9b Overdragelse av underenhet
10 Aktivitet/bransje
11 Innehaver, daglig leder, forretningsfører
12 Revisor
13 Regnskapsfører
14 Prokura
15 Andre merknader/opplysninger
16 Ønsket målform
17 Varslingsadresse
18 Underskrifter