Søk


Velg språkVeiledning – Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak

Sist oppdatert: 21. mars 2024.

1 Navn/foretaksnavn
2 Meldingen gjelder
3 Registrering i andre registre
4 Hovedkontorets adresse
5 Postadresse
6 Underenhetens beliggenhetsadresse
7 Innsender/gebyransvarlig
8 Overtakelse/overdragelse
8a Nyregistrering eller overtakelse av underenhet
8b Overdragelse eller sletting av underenhet
9a Overtakelse av underenhet
9b Overdragelse av underenhet
10 Aktivitet
11 Innehaver, daglig leder, forretningsfører
12 Revisor
13 Regnskapsfører
14 Prokura
15 Andre merknader/opplysninger
16 Ønsket målform
17 Varslingsadresse
18 Underskrifter