SprĂĄk
Søk
Meny

Søk


Velg sprĂĄkBokmĂĄl

Alt innhold er tilgjengelig pĂĄ bokmĂĄl

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg pĂĄ nynorsk

Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret

Sist oppdatert: 10. september 2018 .

Skjema for registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Dette er del 2 av Samordnet registermelding. Den skal brukes hvis du starter eller overtar næringsvirksomhet med omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser.

Skjemaet skal også brukes ved endring, opphør, nedleggelse eller overdragelse av avgiftspliktig næringsvirksomhet.

Papirskjema for nedlastning

Samordnet registermelding del 2, Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret – BR1011B (PDF)