Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vedleggsveileder

Sist oppdatert: 3. mai 2018 .

Ved nyregistrering og endring av enheter vil du ofte bli bedt om å levere vedlegg sammen med Samordnet registermelding.

Vedleggsveilederen viser deg disse vedleggskravene ved registrering. Vennligst klikk på din organisasjonsform fra listen under. Du vil da få informasjon om hvilke vedleggskrav som følger de aktuelle registreringene og endringene.

Alle vedlegg skal være på norsk.

Noen enheter er registreringspliktige i Foretaksregisteret. Ønsker du at enheten skal registreres samtidig i både Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, må du krysse av for dette i skjemaets felt 3. Enheten må da oppfylle de krav Foretaksregisteret stiller med hensyn til vedlegg.

 

Aksjeselskap (AS)

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtekter
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet. Erklæring kan også gis ved at regnskapsfører signerer i skjemaet. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet. Erklæring kan også gis ved at revisor signerer i skjemaet. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra styremedlemmer om at de mottar valget, dersom de ikke har signert i skjemaet. NB! Erklæringen må være i original
 • Erklæring fra revisor, finansinstitusjon, advokat eller regnskapsfører vedrørende innbetaling av aksjeinnskuddet. NB! Erklæringen må være i original
 • Eventuelt redegjørelse signert av stifterne og bekreftet av revisor
 • Eventuelt godkjenning/konsesjon fra Finanstilsynet hvis selskapet har bank- eller forsikringsvirksomhet som formål


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre og  signatur:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring.
 • Vedtekter, hvis endringen gjelder navn og/eller forretningskommune.
 • Erklæring fra eventuelt nye styremedlemmer om at de mottar valget, hvis de ikke har signert i skjemaet. NB! Erklæringen må være i original.

 

Endring av revisor:

 • Protokoll fra generalforsamling som viser valget.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet. Erklæring kan også gis ved at revisor signerer i skjemaet. NB! Erklæringen må være i original.

 

Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis ved at regnskapsfører signerer i skjemaet. NB! Erklæringen må være i original

 

Sletting:

Ved trinn 1, oppløsning

 • Protokoll fra generalforsamling som viser at enheten er besluttet avviklet, og valg av avviklingsstyre.

Ved trinn 2, sletting

 • Protokoll fra generalforsamling som viser at revidert avviklingsregnskap er godkjent.

 

Allmennaksjeselskap (ASA)

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtekter
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet. Erklæring kan også gis ved at regnskapsfører signerer i skjemaet.  NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet. Erklæring kan også gis ved at revisor signerer i skjemaet. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor,  finansinstitusjon, advokat eller regnskapsfører vedrørende innbetaling av aksjeinnskuddet. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra styremedlemmer om at de mottar valget, hvis de ikke har signert i skjemaet. NB! Erklæringen må være i original.
 • Eventuelt redegjørelse signert av stifterne og bekreftet av revisor.
 • Eventuelt godkjenning/konsesjon fra Finanstilsynet hvis selskapet har bank- eller forsikringsvirksomhet som formål.

Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring.

Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Annen juridisk person

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd.
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll/dokumentasjon som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.


Endring av navn, styre og signatur:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av revisor:

 • Original erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten.


Endring av regnskapsfører:

 • Original erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Ansvarlig selskap / Selskap med delt ansvar

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.

 

Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring

 

Endring av deltakere:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring.
 • Erklæring fra uttredende/nye deltakere. NB! Erklæringen må være i original.

 

Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.

 

Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.

 

Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Borettslag / Boligbyggerlag

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd.
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Eierseksjonssameie

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Seksjoneringsbegjæring med tinglysingsstempel
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Enkeltpersonforetak (ENK)

Nyregistrering:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
Forening / Lag / Innretning

Nyregistrering:

 • Vedtekter og stiftelsesdokument. Er foreningen stiftet langt tilbake i tid og du ikke kan fremskaffe stiftelsesdokument, kan du legge ved siste årsmøteprotokoll som dokumentasjon på at det er aktivitet i foreningen.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.
 • Original erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i skjema.
 • Original erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i skjema.


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av revisor:

 • Original erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i skjema.


Endring av regnskapsfører:

 • Original erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i skjema.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Gjensidige forsikringsselskap

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring.


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Interkommunale selskap

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd.
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Kommandittselskap

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av deltakere:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring.


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Kommunale / Fylkeskommunale selskap

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd.
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF)

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.

eller

 • Firmaattest/registreringsbevis fra utenlandsk foretaksregister, eventuelt stiftelsesdokument.


Endring av navn/foretaksnavn, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av norsk representant:

 • Erklæring fra norsk representant om at han/hun har påtatt seg vervet. Hvis den norske representanten skriver under i feltet for underskrift, er det ikke nødvendige å legge ved en egen erklæring. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Partrederi

Nyregistrering:

 • Ajourført og underskrevet selskapsavtale.
 • Protokoll som viser valg av styre og/eller revisor, hvis valgt eller påkrevd.
 • Samtykke fra ansvarlige deltakere til registrering i Foretaksregisteret. (Samtykke kan fremgå av blankett, innholdet i selskapsavtalen/protokoll eller egne erklæringer.) NB! Erklæringen må være i original.
 • Revisors villighetserklæring. NB! Erklæringen må være i original.*
 • Villighetserklæring fra nyvalgte styremedlemmer som ikke har undertegnet meldingen. NB! Erklæringen må være i original.*

Endring av foretaksnavn, forretningskommune, formål og vedtekter/selskapsavtale:

 • Vedtekter/ajourført selskapssavtale.
 • Protokoll fra kompetent organ som viser meldte opplysninger.

eller

 • Ajourført og underskrevet selskapsavtale.

Oppløsing – ordinær:

 • Protokoll fra kompetent organ som viser meldte opplysninger.

Endring av revisor:

 • Protokoll fra kompetent organ som viser valg av revisor.
 • Revisors villighetserklæring. NB! Erklæringen må være i original.

Endring av signatur når meldingen bare er skrevet under av signaturberettiget:

 • Protokoll fra kompetent organ som viser meldte opplysninger.

Endring av styre:

 • Protokoll fra kompetent organ som viser meldte opplysninger.
 • Villighetserklæring fra nyvalgte styremedlemmer som ikke har undertegnet meldingen. NB! Erklæringen må være i original.

Endring av deltakere – nye:

 • Ajourført og underskrevet selskapsavtale.
 • Ansvarlige deltakeres samtykke til registrering i Foretaksregisteret. (Samtykke kan fremgå av blankett, innholdet i selskapsavtalen/protokoll eller egne erklæringer.) NB! Erklæringen må være i original.

eller

 • Protokoll fra kompetent organ som viser meldte opplysninger.
 • Vedtekter/ajourført selskapssavtale.
 • Ansvarlige deltakeres samtykke til registrering i Foretaksregisteret. (Samtykke kan fremgå av blankett, innholdet i selskapsavtalen/protokoll eller egne erklæringer.) NB! Erklæringen må være i original.

Endring av deltakere – uttreden:

 • Ajourført og underskrevet selskapsavtale.
 • Ansvarlige deltakeres samtykke til melding om uttreden av Foretaksregisteret. (Samtykke kan fremgå av blankett, innholdet i selskapsavtalen/protokoll eller egne erklæringer.) NB! Erklæringen må være i original.

eller

 • Protokoll fra kompetent organ som viser meldte opplysninger.
 • Vedtekter/ajourført selskapssavtale.
 • Ansvarlige deltakeres samtykke til melding om uttreden av Foretaksregisteret. (Samtykke kan fremgå av blankett, innholdet i selskapsavtalen/protokoll eller egne erklæringer.) NB! Erklæringen må være i original.

Egenfratreden:

 • Kopi av varsel til foretaket.

Sletting:

 • Protokoll fra kompetent organ som viser meldte opplysninger.
Pensjonskasser

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd.
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Samvirkeforetak

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd.
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.

 

Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring

 

Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.

 

Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.

 

Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Sparebank

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd.
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Statsforetak

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Stiftelse

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd.
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Protokoll som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Tingrettslig sameie

Nyregistrering:

 • Stiftelsesdokument/vedtekter/selskapsavtale/annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet/stiftet.
 • Protokoll som viser valg av styre hvis dette meldes eller er påkrevd
 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.
 • Dokumentasjon som viser tildeling av signatur hvis dette meldes eller er påkrevd.


Endring av navn/foretaksnavn, forretningskommune, styre, signatur og prokura:

 • Protokoll/dokumentasjon som viser vedtak av meldte endring.


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av regnskapsfører:

 • Erklæring fra regnskapsfører om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for regnskapsfører i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Dokumentasjon/protokoll som viser at enheten er opphørt/besluttet avviklet.
Verdipapirfond

Nyregistrering:

 • Godkjennelsen fra Finanstilsynet med vedtektene som er godkjent, se verdipapirfondloven § 4-1 tredje ledd.
 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i skjema. NB! Erklæringen må være i original.


Endring av navn/foretaksnavn og forretningskommune:

 • Godkjennelsen fra Finanstilsynet eller vedtekter med godkjennelse fra Finanstilsynet, hvor nytt navn fremgår.


Endring av revisor:

 • Erklæring fra revisor om at han/hun påtar seg vervet, hvis dette meldes. Erklæring kan også gis i feltet for revisor i blanketten. NB! Erklæringen må være i original.


Sletting:

 • Godkjennelsen fra Finanstilsynet hvor det fremgår at fondet er slettet