Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Sist oppdatert: 26. oktober 2020 .

Hvis du starter eller overtar virksomhet der du skal betale merverdiavgift, må du registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret.

Ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Nå kan du søke om registering i Merverdiavgiftsregisteret i Skatteetatens nye løsning for registrering. Dette gjelder for deg som skal søke om ordinær registrering, forhåndsregistrering eller frivillig registrering.

Du må ha Altinnrollen Begrenset signeringsrett eller Kontaktperson NUF for å bruke tjenesten.

Løsningen støtter foreløpig ikke:

  • fellesregistrering
  • særskilt registrering
  • endring
  • opphør og nedleggelse

Skal du gjøre noen av disse endringene, må du bruke Samordnet registermelding.

Papirskjema for nedlastning

Samordnet registermelding del 2, Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret – BR1011B (PDF)