Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Sist oppdatert: 15. mars 2021.

Hvis du starter eller overtar virksomhet der du skal betale merverdiavgift, må du registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret.

Ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Når du skal søke om registering i Merverdiavgiftsregisteret, må du bruke Skatteetatens nye løsning for registrering.

Du må ha Altinnrollen Begrenset signeringsrett eller Kontaktperson NUF for å bruke tjenesten.

Skal du melde endringer eller opphør til Merverdiavgiftsregisteret, må du fremdeles bruke Samordnet registermelding.

Papirskjema for nedlastning

Samordnet registermelding del 2, Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret – BR1011B (PDF)