Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Konsernmelding

Sist oppdatert: 20. mars 2020 .

Konsernmelding skal bare leveres hvis virksomheten inngår i konsern eller foretaksgruppe.

Papirskjema for nedlastning

Konsernmelding – BR1019 (PDF)

Slik fyller du ut skjemaet

1. Innsender

Oppgi innsender hvis det er en annen enn virksomheten som er oppført i felt 2. Innsender vil få tilbakemelding om registreringene i Enhetsregisteret. Det samme vil også de andre virksomhetene i konsernstrukturen.

2. Melding for

Her oppgir du organisasjonsnummer og navn på den virksomheten meldingen gjelder.

3. Opplysninger om morselskap

Hvis virksomheten har et morselskap, oppgi morselskapet her med organisasjonsnummer, navn og eierforhold.

Kryss av i rubrikken for «ny virksomhet i konsern» hvis meldingen gjelder nye virksomheter i eksisterende konsern eller nytt konsern som ikke er registrert i Enhetsregisteret tidligere.

Kryss av i rubrikken for «endring i konsernforhold» hvis meldingen gjelder andre endringer i konsernstrukturen, for eksempel endret eierandel eller grunnlag.

Kryss av i rubrikken for «konsernforholdet er opphørt» hvis virksomheten har gått ut av konsernet.

4. Opplysninger om datterselskap

Hvis virksomheten har datterselskap, oppgir du dette med organisasjonsnummer, navn og eierforhold. Bruk flere skjema hvis det er for få felt. Hvis virksomheten også skal melde datterdatter og eventuelt flere nivå i nedadstigende rekkefølge, må du bruke et nytt skjema for hvert nivå.

Kryss av i rubrikken for «ny virksomhet i konsern» hvis meldingen gjelder nye virksomheter i eksisterende konsern eller nytt konsern som ikke er registrert i Enhetsregisteret tidligere.

Kryss av i rubrikken for «endring i konsernforhold» hvis meldingen gjelder andre endringer i konsernstrukturen, for eksempel endret eierandel eller grunnlag.

Kryss av i rubrikken for «konsernforholdet er opphørt» hvis virksomheten har gått ut av konsernet.

5. Andre merknader

Plass for eventuelle merknader, for eksempel opplysninger om indirekte eierforhold eller avtale.

6. Underskrift

Meldingen skal underskrives av daglig leder, forretningsfører eller annen kontaktperson for den virksomheten som er oppført i felt 2 i skjemaet.

Underskrift skal være original og skjemaet må sendes inn per post.

Virksomheter uten organisasjonsnummer

Hvis mor- eller datterselskap ikke er registrert i Enhetsregisteret og heller ikke er pliktig til å registrere seg, for eksempel utenlandsk virksomhet som ikke driver aktivitet i Norge, må følgende opplysninger meldes i felt 5 i skjema eller på eget ark:

  • navn/foretaksnavn
  • forretningsadresse
  • organisasjonsform
  • stiftelsesdato
  • formål (aktivitet/bransje)
  • daglig leder, forretningsfører eller annen kontaktperson med fødselsnummer eller d-nummer

Informasjon om d-nummer finner du under nyttige lenker på denne siden.

Vedlegg

Hvis virksomheten har et organisasjonskart som viser konsernstrukturen, kan du legge ved dette istedenfor å fylle ut skjemaet.

Husk å føre opp virksomhetens organisasjonsnummer og eierforhold eller andeler på organisasjonskartet.