Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Konsernmelding

Sist oppdatert: 5. november 2019 .

Konsernmelding skal bare leveres hvis enheten inngår i konsern eller foretaksgruppe.

Papirskjema for nedlastning

Konsernmelding – BR1019 (PDF)

Slik fyller du ut skjemaet

1. Innsender

Oppgi innsender hvis det er en annen enn enheten som er oppført i felt 2. Innsenderen vil få tilbakemelding om registreringene i Enhetsregisteret. Det samme vil morselskapet og de berørte enhetene i konsernstrukturen.

2. Melding for

Her oppgir du organisasjonsnummer og navn på den enheten meldingen gjelder.

3. Opplysninger om morselskap

Hvis enheten har et morselskap, oppgi morselskapet her med organisasjonsnummer, navn og eierforhold.

Kryss av i rubrikken for «ny enhet i konsern» hvis meldingen gjelder nye enheter i eksisterende konsern eller nytt konsern som ikke er registrert i Enhetsregisteret tidligere.

Kryss av i rubrikken for «endring i konsernforhold» hvis meldingen gjelder andre endringer i konsernstrukturen, for eksempel endret eierandel eller grunnlag.

Kryss av i rubrikken for «konsernforholdet er opphørt» hvis enheten har gått ut av konsernet.

4. Opplysninger om datterselskap

Hvis enheten har datterselskap, oppgir du dette med organisasjonsnummer, navn og eierforhold. Bruk flere skjemaa hvis det er for få felt. Hvis enheten også skal melde datterdatter og eventuelt flere nivå i nedadstigende rekkefølge, må en bruke en nytt skjema for hvert nivå.

Kryss av i rubrikken for «ny enhet i konsern» hvis meldingen gjelder nye enheter i eksisterende konsern eller nytt konsern som ikke er registrert i Enhetsregisteret tidligere.

Kryss av i rubrikken for «endring i konsernforhold» hvis meldingen gjelder andre endringer i konsernstrukturen, for eksempel endret eierandel eller grunnlag.

Kryss av i rubrikken for «konsernforholdet er opphørt» hvis enheten har gått ut av konsernet.

5. Andre merknader

Plass for eventuelle merknader, for eksempel opplysninger om indirekte eierforhold eller avtale.

6. Underskrift

Meldingen skal underskrives av daglig leder, forretningsfører eller annen kontaktperson for den enheten som er oppført i felt 2 i skjemaet.

Underskrift skal være original og skjemaet må sendes inn pr. post.

Enheter uten organisasjonsnummer

Hvis mor- eller datterselskap ikke er registrert i Enhetsregisteret og heller ikke er pliktig registrert, for eksempel utenlandske enheter som ikke driver virksomhet i Norge, må følgende opplysninger meldes i felt 5 i skjema eller på eget ark:

  • Navn/foretaksnavn
  • Forretningsadresse
  • Organisasjonsform
  • Stiftelsesdato
  • Formål (art/bransje)
  • Daglig leder, forretningsfører eller annen kontaktperson med fødselsnummer eller d-nummer

Det er ønskelig at du fører opp en norsk kontaktperson for alle enhetene, siden registreringsbekreftelsene som blir sendt ut fra Enhetsregisteret er på norsk.

Hvis du likevel ønsker å oppgi en utenlandsk kontaktperson, må du oppgi d-nummeret til denne personen. Informasjon om d-nummer finner du under nyttige lenker på denne siden.

Vedlegg

Hvis enheten har et organisasjonskart som viser konsernstrukturen, kan du vedlegge dette istedenfor å fylle ut skjemaet.

Husk å føre opp enhetens organisasjonsnummer og eierforhold eller andeler på organisasjonskartet.