Søk


Velg språkKonsernmelding

Sist oppdatert: 21. mars 2024.

Konsernmelding skal bare leveres hvis virksomheten inngår i konsern eller foretaksgruppe.

1. Innsender
2. Melding for
3. Opplysninger om morselskap
4. Opplysninger om datterselskap
5. Andre merknader
6. Underskrift
Virksomheter uten organisasjonsnummer
Vedlegg