Eldre statistikk

Sist oppdatert: 3. februar 2017.

Her finner du statistikk fra flere forskjellige registre opp til 5 år tilbake i tid.

Her finner du statistikker som du kan laste ned i excel

 

Statistikk fra Foretaksregisteret:

Nyregistrerte foretak 2012

Nyregistrerte foretak 2013

Nyregistrerte foretak 2014

Nyregistrerte foretak 2015

Nyregistrerte foretak 2016

Slettede foretak 2012

Slettede foretak 2013

Slettede foretak 2014

Slettede foretak 2015

Slettede foretak 2016

 

Statistikk fra Enhetsregisteret:

Nyregistrerte enheter 2012

Nyregistrerte enheter 2013

Nyregistrerte enheter 2014

Nyregistrerte enheter 2015

Nyregistrerte enheter 2016

Slettede enheter 2012

Slettede enheter 2013

Slettede enheter 2014

Slettede enheter 2015

Slettede enheter 2016

Statistikk fra Konkursregisteret:

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2012

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2013

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2014

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2015

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2016