Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret

Sist oppdatert: 15. november 2017 .

Skjema for registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Dette er del 2 av Samordnet registermelding. Den skal brukes hvis du starter eller overtar næringsvirksomhet med omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser.

Skjemaet skal også brukes ved endring, opphør, nedleggelse eller overdragelse av avgiftspliktig næringsvirksomhet.

Tillegg for Merverdiregisteret, skjema BR1011B
Papirskjema for nedlastning

PDFBokmålNynorskEnglish

Veiledning til papirskjema for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, bokmål

Veiledning til papirskjema for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, nynorsk

English guide to the form