Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret

Sist oppdatert: 20. mars 2018 .

Skjema for registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Dette er del 2 av Samordnet registermelding. Den skal brukes hvis du starter eller overtar næringsvirksomhet med omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser.

Skjemaet skal også brukes ved endring, opphør, nedleggelse eller overdragelse av avgiftspliktig næringsvirksomhet.

Papirskjema for nedlastning

Samordnet registermelding del 2, Tillegg for Merverdiregisteret – BR1011B

PDFBokmålNynorskEnglish

Veiledning til papirskjema for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, bokmål

Veiledning til papirskjema for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, nynorsk

English guide to the form