Samordnet registermelding – konsernmelding

Sist oppdatert: 5. september 2016 .

Konsernmelding skal bare leveres hvis enheten inngår i konsern eller foretaksgruppe.

Se enhetsregisterloven § 6 første ledd bokstav k.

Hvis enheten har et organisasjonskart som viser konsernstrukturen, kan du vedlegge dette istedenfor å fylle ut skjemaet.

Veiledning til utfylling finner du i selve skjemaet.
Papirskjema for nedlastning

PDF-formatBokmålNynorsk