Samordnet registermelding del 1 – Hovedskjema

Sist oppdatert: 6. oktober 2017 .

Skal du registrere en enhet eller gjøre endringer i en allerede registrert enhet?

Da må du fylle ut samordnet registermelding. Dette er et fellesskjema for registrering og ved senere meldinger om endringer. Det er også laget tre forenklede skjema, ett for registrering av enkeltpersonforetak, ett for registrering av foreninger og ett for sletting. Se lenker til høyre for å gå til disse skjemaene.

Gjennom elektronisk registrering kan du enklere, raskere og rimeligere registrere nye enheter og foretak. Du kan også melde endringer, nye opplysninger, oppløsning og sletting av eksisterende enheter. Tjenesten kan brukes for de vanligste organisasjonsformene.

Hvis du ikke kan benytte deg av elektronisk registrering, kan du bruke det nedlastbare papirskjemaet våret. Hvis du bruker dette, må du skrive det ut og sende dem i posten. Skjemaet finner du nederst på denne siden.

Veiledning til utfylling av skjemaet

Vi har laget en veiledning som tar deg gjennom hvert steg i å utfylle papirutgaven av samordnet registermelding.

Veiledning (Bokmål)
Rettleiing (Nynorsk)

Vedleggskrav ved registrering, endring og sletting

Stiftelsesdokument, nødvendige protokoller, erklæringer, vedtekter og selskapsavtaler.

Etter å ha fylt inn samordnet registermelding i Altinn, opprettes det en signeringsoppgave som legges i «Til min behandling» i meldingsboksen til de som skal signere meldingen.

Digital signering

Denne løsningen kan bare brukes med digital signering. Det betyr at alle vedlegg som skal følge meldingen, må kunne lastes opp elektronisk og at alle som skal signere må kunne gjøre det i Altinn.

Hver signerer får automatisk opprettet en signeringsoppgave i sin meldingsboks i Altinn. Meldingen blir ikke sendt til behandling før alle har signert.

Hvem kan/kan ikke bruke denne tjenesten?

Tjenesten kan i dag ikke brukes for disse organisasjonsformene:

 • Europeisk selskap
 • Europeisk økonomisk foretaksgruppe
 • Fylkeskommunalt foretak
 • Gjensidig forsikringsselskap
 • Interkommunalt selskap
 • Kommunalt foretak
 • Pensjonskasse
 • Sparebank
 • Statsforetak
 • Annet foretak ifølge særskilt lov (bl.a. helseforetak og studentsamskipnad)

For disse organisasjonsformene kan du melde endringer og sletting:

 • Norskregistrert utenlandsk foretak – endring og sletting
 • Selskap med begrenset ansvar – endring og sletting
 • Konkursbo – sletting kan kun meldes på konkursbo opprettet før 1.3.2008

Følgende kan foreløpig ikke håndteres av den elektroniske løsningen:

 • Opplysninger om konsern/foretaksgrupper
 • Registrering av virksomhet på flere adresser og endring for enhet med mer enn én virksomhet
 • Redegjørelse om kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i allmennaksjeselskap
 • Sammenslåing og deling av stiftelser

For endringer nevnt ovenfor må du bruke papirblanketten nederst på denne siden.

Skjemaets formål

Skaffe oversikt over alle næringsdrivende foretak i Norge.

Identifisere registreringsenheter i forbindelse med tildeling av organisasjonsnummer, holde oversikt over grunndata for den enkelte registreringsenhet, og bidra til å redusere oppgavepliktene for næringslivet.

Krav til innsender

Alle privatpersoner har tilgang til å fylle ut skjemaet. De som skal signere meldingen vil motta en signeringsoppgave i meldingsboksen sin under «Til min behandling».

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Lovhjemmel i Oppgaveregisteret

Oppgaveregisteret registrerer hvilke lover og forskrifter som gir hjemmel for oppgaven skjemaet er knyttet til:

Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), nr 58 av 08.06.1984

Lov om Enhetsregisteret, nr 15 av 03.06.1994

Samordnet registermelding del 1 – Hovedblankett BR1010
Papirskjema for nedlastning

PDFBokmålNynorsk