Anmodning om tildeling av d-nummer

Sist oppdatert: 2. februar 2018 .

Det finnes to ulike skjema for tildeling av d-nummer: BR1015 og BR1016.

Skjemaet BR1015 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, men som har behov for d-nummer i forbindelse med registrering i Brønnøysundregistrene.

Skjemaet BR1016 brukes av utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer fra før, men som har behov for d-nummer for å kunne utføre rapporteringsoppgaver i Altinn på vegne av rolleinnehaver som nevnt i forskrift om folkeregistrering § 2-6 bokstav d.

Veiledning til utfylling finner du i selve skjemaet.

 

Nedlastning papirskjema BR1015 – anmodning om tildeling av d-nummer 

PDF-formatBokmålNynorskEnglish

 

 

Nedlastning papirskjema BR1016 – anmodning om tildeling av d-nummer for rapportering i Altinn på vegne av rolleinnehaver

PDF-formatBokmålNynorskEnglish