Prospekt

Sist oppdatert: 8. februar 2019 .

I noen tilfeller er det krav om utarbeidelse av prospekt ved tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer.

Det skal utarbeides prospekt ved tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer som rettes til 150 personer eller flere i det norske verdipapirmarkedet, og gjelder et beløp på minst 1 000 000 euro beregnet over en periode på 12 måneder.

Prospekt som ikke skal godkjennes av Finanstilsynet, skal sendes Foretaksregisteret for registrering før prospektet offentliggjøres. Det vil i første rekke si prospekter som ikke gjelder opptak til notering på regulert marked, og som gjelder beløp på mindre enn 5 000 000 euro.

Et prospekt skal inneholde opplysninger som er nødvendige for at investorer skal kunne foreta en grundig vurdering av utsteders økonomiske stilling og utsikter, og hvilke rettigheter som er knyttet til de nevnte verdipapirer.

Prospekt registrert i Foretaksregisteret kan bestilles fra Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00, eller på e-post til firmapost@brreg.no.

Registrerte prospekt 2019:

08.02.2019 - Instabank ASA

Foretaksnavn: Instabank ASA

Organisasjonsnummer: 816 914 582

Adresse: Drammensveien 175, 0277 OSLO

Beskrivelse (med ISIN NO)
ISIN NO

Tilbud om deltakelse i etterfølgende emisjon («den Etterfølgende Emisjonen») med utstedelse av inntil 30 000 000 nye aksjer til tegningskurs NOK 1,55 per aksje.

Tegningsperiode fra 8. februar 2019 kl. 09:00 norsk tid til og med 22. februar 2019 kl. 16:30 norsk tid.

Ytterligere informasjon fremgår av prospektet.

06.02.2019 - Croatian Property Development II AS

Foretaksnavn: Croatian Property Development II AS

Organisasjonsnummer: 991 608 982

Adresse: Rosenkrantz’ Gate 20, 0160 OSLO

Beskrivelse

Foretaksregisteret har 06.02.2019 registrert et prospekt iht. verdipapirhandelloven § 7-10 for Croatian Property Development II AS. Nærmere opplysninger finnes i prospektet.

06.02.2019 - Vino Piemonte AS

Foretaksnavn: Vino Piemonte AS

Organisasjonsnummer: 814 416 232

Adresse: Keiser Wilhelms gate 2, 6003 ÅLESUND

Beskrivelse

Foretaksregisteret har 06.02.2019 registrert et prospekt iht. verdipapirhandelloven § 7-10 for Vino Piemonte AS. Nærmere opplysninger finnes i prospektet.

25.01.2019 - Stationmar AS

Foretaksnamn: Stationmar AS

Organisasjonsnummer: 921 679 416
Adresse: Malmvegen 2, 4735 EVJE

Beskrivelse

Tilbud om deltakelse i emisjon – minimum 500 000 og maksimum 1 500 000 aksjer. Minimum tegningsbeløp er NOK 90 000, tilsvarende 30 000 aksjer. Tegningskurs NOK 3,00 per aksje, hver pålydende NOK 0,01. Totalt emisjonsbeløp minimum NOK 1 500 000 og maksimum NOK 4 500 000. Tegningsperioden løper fra og med 25. januar 2019 til og med 16. februar 2019.

Nærmere opplysninger finnes i prospektet.

 

21.01.2019 - Prime Property Kroatia I AS

Foretaksnavn: Prime Property Kroatia I AS

Organisasjonsnummer: 991 478 272

Adresse: C/O E. Larre Holding AS, Gabels gate 41, 0262 OSLO

Beskrivelse

Foretaksregisteret har 21. januar 2019 registrert et prospekt iht. verdipapirhandelloven § 7-10 for Prime Property Kroatia I AS. Tegningsperioden løper fra 21. januar til 4. februar 2019, kl. 16.30 (norsk tid). ISIN: NO0010392327. Nærmere opplysninger finnes i prospektet.

14.01.2019 - Black Sea Property AS

Foretaksnavn: Black Sea Property AS

Organisasjonsnummer: 914 892 902

Adresse: Sagveien 23 A, 0459 OSLO

Beskrivelse

Foretaksregisteret har 14.01.2019 registrert et prospekt iht. verdipapirhandelloven § 7-10 for Black Sea Property AS.

Nærmere opplysninger finnes i prospektet.

08.01.2019 - Baltic Sea Properties AS

Foretaksnavn: Baltic Sea Properties AS

Organisasjonsnummer: 988 691 771

Adresse: Rosenkrantz gate 20, 0160 Oslo

Beskrivelse

Foretaksregisteret har 26.10.2018 registrert et prospekt iht. verdipapirhandelloven § 7-10 for Baltic Sea Properties AS.

Nærmere opplysninger finnes i prospektet.

03.01.2019 - Camo Software AS

Foretaksnavn: Camo Software AS

Organisasjonsnummer: 935 743 605

Adresse: Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Beskrivelse (med ISIN NO)

Repair Issue (Reparasjonsemisjon) of up to 50,255,181 Offer Shares at a Subsciription Price of NOK 0,25 per Offer Share and with a Subscription Period from 7 January 2019 to 14 January 2019 at 16:00 CET.

Øvrig informasjon fremgår av prospektet.