Søk


Velg språkKunngjøringer fra Konkursregisteret

Konkursregisteret kunngjør beslutninger om åpning, alle typer endring, innstilling, avslutning og fortsettelse av bobehandling.

Åpning av konkurs
Kjennelse om tvangsavvikling
Kjennelse om tvangsoppløsning
Endring av kunngjøring fra Konkursregisteret
Oppheving av konkurs/tvangsavvikling/tvangsoppløsning
Bobehandling innstilt
Bobehandling avsluttet
Fortsettelse av bobehandling
Hvor finner jeg kunngjøringer?