Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kunngjøringer fra Stiftelsestilsynet

Sist oppdatert: 14. januar 2019 .

Stiftelsestilsynet fører Stiftelsesregisteret, som registrerer alminnelige og næringsdrivende stiftelser. Kunngjøringer fra stiftelsestilsynet omfatter omdanning for avvikling, sammenslåing eller deling. I tillegg forestår tilsynet kunngjøring av kapitalnedsettelse i ikke næringsdrivende stiftelser. Kapitalnedsettelse i næringsdrivende stiftelser kunngjøres av Foretaksregisteret.

Kunngjøring om omdanning for avvikling inneholder opplysninger om navn/foretaksnavn, organisasjonsnummer, forretningsadresse, kommune og organisasjonsform. I tillegg inneholder kunngjøringen informasjon om tidspunkt for vedtak om omdanning for avvikling, samt når vedtaket er godkjent av Stiftelsestilsynet.

Kunngjøring om omdanning for sammenslåing inneholder opplysninger om stiftelsens navn/foretaksnavn, organisasjonsnummer, forretningsadresse, kommune og organisasjonsform. Med unntak av organisasjonsform, vises også tilsvarende informasjon om overdragende stiftelse, samt tidspunkt for vedtak om omdanning for sammenslåing, og når vedtaket er godkjent av Stiftelsestilsynet.

Kunngjøring om omdanning for deling inneholder opplysninger om navn/foretaksnavn, organisasjonsnummer, forretningsadresse, kommune og organisasjonsform. Med unntak av organisasjonsform, vises også tilsvarende informasjon om overtakende stiftelse, samt tidspunkt for vedtak om omdanning for deling, og når vedtaket er godkjent av Stiftelsestilsynet.

Kunngjøring om kapitalnedsettelse inneholder opplysninger om navn/foretaksnavn, organisasjonsnummer, forretningsadresse, kommune og organisasjonsform. Kunngjøringen inneholder også informasjon om tidspunkt for beslutning om kapitalnedsettelse, beløp (fra og til), og hvilket formål beløpet skal anvendes til. I tillegg vises tidspunktet vedtaket er godkjent av Stiftelsestilsynet.