Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kunngjøringer fra Partiregisteret

Sist oppdatert: 2. april 2019 .

Partiregisteret registrerer opplysninger om de registrerte partienes navn, organisasjonsnummer, adresse, partiets utøvende organ og kontaktperson.

Med unntak av opplysning om partiets utøvende organ er alle disse opplysningene også registrert i Enhetsregisteret. Registeret kunngjør vedtak om registrering av nye partinavn, endringer av partinavn, sammenslåing av partier under nytt navn, sletting av partinavn og vedtak fra Klagenemnda etter valgloven kapittel 5.

Kunngjøring foretas normalt innen 3 dager etter at den aktuelle opplysningen er registrert i Partiregisteret.

Kunngjøring om registrering av nytt partinavn inneholder kun navn og organisasjonsnummer for partiet.

Kunngjøring om endring av partinavn inneholder opplysning om nytt og tidligere partinavn, samt partiets organisasjonsnummer. Kunngjøringen inneholder også opplysning om dato for opphør av vern for det tidligere partinavnet.

Kunngjøring om sammenslåing av partier under nytt navn inneholder opplysning om organisasjonsnummer, nytt partinavn, samt tidligere partinavn og organisasjonsnummer for de partier som deltar i sammenslåingen. Også denne kunngjøringen inneholder opplysning om dato for opphør av vern for det eller de tidligere partinavn.

Kunngjøring om sletting av partinavn inneholder opplysning om det slettede partinavnet, hvorvidt partiet som hadde partinavnet fremdeles er registrert i Partiregisteret under annet navn, samt eventuelt organisasjonsnummer for partiet. Kunngjøringen inneholder også nærmere opplysning om bakgrunnen for slettingen av partinavnet.

Kunngjøring om vedtak fra klagenemnda inneholder opplysning om at klagenemnda har truffet vedtak, samt henvisning til navn og organisasjonsnummer for det partiet vedtaket gjelder.