Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret

Sist oppdatert: 10. april 2019 .

Regnskapsregisteret registrerer og lagrer årsregnskap fra alle regnskapspliktige enheter. Vi kunngjør godkjenning av årsregnskap og varsel om tvangsoppløsning på grunn av manglende innsending av årsregnskap.

Mottatte årsregnskap
Alle regnskapspliktige enheter skal hvert år sende inn komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er vedtatt av generalforsamlingen. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskap med noter, årsberetning (gjelder ikke for små foretak) og eventuell revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret senest 31. juli – i året etter regnskapsåret. Dette gjelder for enheter med sluttdato i perioden 01.07.-31.12. For enheter med avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06. er tilsvarende frist 31. januar. Regnskapsregisteret kan ikke gi lengre frist.

Kunngjøring av opplysning om mottatt årsregnskap skjer normalt innen to dager etter at Regnskapsregisteret har mottatt årsregnskapet.

Årsregnskapene gjelder for ett regnskapsår. Regnskapsåret følger normalt kalenderåret. Noen enheter kan benytte avvikende regnskapsår hvis dette på grunn av sesongmessig virksomhet øker årsregnskapets informasjonsverdi. Regnskapspliktige som er filial eller datterselskap av utenlandsk foretak, kan benytte avvikende regnskapsår for å ha samme regnskapsår som det utenlandske foretaket. Den regnskapspliktiges første regnskapsår kan være kortere eller lengre enn kalenderåret. Regnskapsåret kan likevel aldri være lengre enn 18 måneder. Regnskapsåret er identisk med året som står i sluttdatoen for regnskapsperioden.

Kunngjøringen om godkjent årsregnskap inneholder alltid opplysning om enhetens navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer, forretningsadresse og dato for mottak av årsregnskapet. Den inneholder også opplysning om regnskapsperioden, og om enheten har vært registrert som morselskap i konsern.

Varsel om tvangsoppløsning
Innsendingspliktige aksjeselskap, allmennaksjeselskap, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske selskap som ikke har sendt inn komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen seks måneder etter fristen, får melding i Altinn med frist på en måned for å sende inn dette.

Hvis vi ikke har mottatt og komplett årsregnskap før utgangen av den nye fristen, kunngjør vi dette på brreg.no. I kunngjøringen får enheten en frist en frist på fire uker før den blir oversendt til tingretten.

Regnskapsregisteret orienterer da den lokale tingretten om at vilkårene for tvangsoppløsning er til stede. Tingretten tvangsoppløser enheten uten flere varsel. Dette skjer da etter reglene i konkurs- og dekningsloven.

Forsinkelsesgebyr må uansett betales.