Data fra Reservasjonsregisteret

Sist oppdatert: 14. oktober 2016.

Virksomheter som bruker adresselister til direkte reklame, har selv ansvar for å få oppdatert adresselistene mot Reservasjonsregisteret.

Selskaper og organisasjoner som bruker adresselister til direkte reklame, har et selvstendig ansvar for å få oppdatert adresselistene mot Reservasjonsregisteret. Disse plikter å oppdatere listene sine mot Reservasjonsregisteret senest en måned før bruk.

Vilkår for å motta data fra Reservasjonsregisteret:

  • Opplysningene fra Reservasjonsregisteret kan bare brukes til å oppdatere registre som skal brukes i direkte markedsføring.
  • Det må opplyses om dataene skal brukes til oppdatering av eget register, eller om mottakeren også skal oppdatere andres registre.
  • Mottaker som også skal oppdatere andres registre, må dokumentere å ha sendt melding til datatilsynet i henhold til personopplysningsloven §31
  • Mottaker må oppfylle Personopplysningslovens krav om datasikkerhet og internkontroll, jfr. personopplysningsloven §§13 og 14.

Levering av opplysninger fra Reservasjonsregisteret reguleres av standard avtale:

Vi henviser også til forskrift om Reservasjonsregisteret

Priser

Du kan bestille engangslevering eller abonnement på data fra Reservasjonsregisteret. Hele registeret inngår ved hver levering.

Priser for tilgang til Reservasjonsregisteret er:

  • Daglig oppdatering (abonnement) av eget register: 24 600,- kroner pr. år
  • Daglig oppdatering (abonnement) av eget og andres registre: 65 600,- kroner pr. år
  • Enkeltkjøp av datasett eget register: 2 100,- kroner pr. kjøp

Prisene reguleres 1. januar hvert år.

Levering og teknisk beskrivelse

Fil kan leveres via SFTP. En detaljert teknisk beskrivelse, som viser innholdet i filene vi leverer, kan sendes ved forespørsel.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å få tilsendt en testfil som viser hvordan filene er bygd opp.

Bestilling

For å få tilgang til opplysninger fra Reservasjonsregisteret, må du fylle ut og signere to eksemplarer av avtalen og sende disse til Brønnøysundregistrene med post.

Hvis du har spørsmål om uthenting av data fra Reservasjonsregisteret kan du henvende deg til Brønnøysundregistrene, tlf. 75 00 75 00  eller e-post: firmapost@brreg.no.