Produktinformasjon

Sist oppdatert: 22. juni 2017.

Her finner du informasjon og oversikt over tilgjengelige produkter.

Firmaattest
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkTelefon
Firmaattest norsk0,-0,-*181,-
Firmaattest m/tidligere navnX0,-*181,-
Firmaattest engelskX424,-424,-
Firmaattest engelsk m/tidligere navnXX424,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen
*Bestillinger gjort i nettbutikk med utsending pr post er gebyrbelagt

Firmaattest er

 • en bekreftelse på at foretaket er registrert i Foretaksregisteret
 • en bekreftelse på hvem som er ansvarlige for selskapet
 • legitimasjon overfor långivere, kunder og leverandører

Firmaattest inneholder informasjon om

 • Organisasjonsnummer
 • Foretaksnavn
 • Forretningsadresse
 • Styremedlemmer
 • Daglig leder
 • Signatur og prokura
 • Aksjekapital
 • Avvikling grunnet konkurs eller oppløsning

Engelske firmaattester

Engelske firmaattester inneholder ikke opplysninger om vedtektsfestet formål. Dersom dette skal føyes til må det foreligge en oversettelse av en autorisert translatør.

Alle engelske attester blir notarialbekreftet og sendt per post.

Registerutskrift
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkTelefon
Registerutskrift norsk0,-0,-*120,-
Registerutskrift engelskXX424,-
Registerutskrift fra FrivillighetsregisteretX0,-0,-
Utskrift fra PartiregisteretX0,-0,-
Registerutskrift fra Frivillighetsregisteret, engelskX424,-424,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen
*Bestillinger gjort i nettbutikk med utsending pr post er gebyrbelagt

Registerutskrift er

 • en bekreftelse på at en forening, enkeltpersonforetak eller andre enheter er registrert i Enhetsregisteret
 • en bekreftelse på hvem som er ansvarlige for enheten
 • legitimasjon overfor banker, kunder og leverandører

Registerutskrift inneholder informasjon om:

 • Organisasjonsnummer
 • Navn
 • Forretningsadresse og postadresse
 • Styremedlemmer med folkeregistrerte adresser
 • Daglig leder/Kontaktperson med adresse
 • Næringskode
 • Registreringer i andre offentlige registre som Merverdiavgiftsregisteret og NAV-Aa registeret

Engelske registerutskrifter

Engelske registerutskrifter inneholder opplysninger om næringskoden, men ikke vedtektsfestet formål. Hvis formålet skal føyes til må det oversettes av en autorisert translatør.

Alle engelske registerutskrifter blir notarialbekreftet og sendt per post.

Rolleoversikt
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkTelefon
Rolleoversikt norsk0,-0,-181,-
Rolleoversikt, historiskXX181,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

En rolleoversikt

 • viser hvilke roller en person eller et foretak er registrert med i foretak
 • inneholder opplysninger om rolleinnehaver som styreleder, styremedlem, signatur, prokura eller daglig leder

En historisk rolleoversikt

 • viser hvilke roller en person har hatt etter 01.03.1995

Rolleoversikt på engelsk

Trenger du en dokumentasjon til bruk i utlandet, kan du bestille en rolleoversikt på engelsk. Se informasjon om spesialbekreftelser.

Pantattest
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkTelefon
Pantattest på org.nr, norsk0,-0,-*181,-
Pantattest på fødselsnummer, norsk0,-0,-*181,-
Pantattest på motorvogn, norskX0,-*181,-
Pantattest fra AkvakulturregisteretXX150,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen
*Bestillinger gjort i nettbutikk med utsending pr post er gebyrbelagt

En pantattest

 • viser pant og heftelser på motorvogn, person eller foretak
 • er et legitimasjonsdokument over tinglyste heftelser
 • bidrar til å dokumentere at du var i god tro hvis det oppstår tvist

En pantattest på fødselsnummer inneholder eventuelle opplysninger om tinglyste ektepakter etter 01.01.1981.

Pantopplysninger på engelsk

Trenger du en dokumentasjon til bruk i utlandet, kan du bestille pantopplysninger på engelsk. Se informasjon om spesialbekreftelser.

Utleggstrekk / intet til utlegg
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkenTelefon
Utleggstrekk/intet til utleggXX181,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Utleggstrekk betyr at

 • en person eller selvstendig næringsdrivende har et uoppgjort pengekrav
 • det blir holdt en utleggsforretning der Namsmannen beslutter at personen skal bli trukket i lønn eller trygd
 • personen blir trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren eller NAV

Intet til utlegg betyr at

 • en person eller et selskap ikke har noen eiendeler som Namsmannen kan ta utlegg i

Hvem kan bestille bekreftelsen?

 • En person kan bestille bekreftelsen på sitt eget fødselsnummer
 • Daglig leder eller styreleder kan bestille bekreftelsen på foretaket sitt
 • Andre som kan bestille produktet er:
  • Advokater
  • Finansinstitusjoner
  • Inkassobyråer
  • Kredittopplysningsbyråer
  • Offentlig myndighettil sine kunder.

  Kredittopplysningsbyråer kan utlevere opplysninger til sine kunder.

Bekreftelse fra Konkursregisteret
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkTelefon
Konkursfrihetsbevis, norsk0,-0,-0,-
Forsikringsbekreftelse, norskXX181,-
UtskriftXX0,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Konkursfrihetsbevis bekrefter

 • at det ikke er registrert konkursopplysninger på et foretak eller en person

Konkursfrihetsbevis på engelsk

Trenger du dokumentasjon til bruk i utlandet, kan du bestille konkursfrihetsbevis på engelsk. Se informasjon om spesialbekreftelser.

Forsikringsbekreftelse inneholder informasjon om

 • Personlig konkurs
 • Konkurskarantene
 • Tvungen gjeldsforhandling etter konkursloven
 • Gjeldsforhandling og gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Utskrift inneholder informasjon om

 • Daglig leder
 • Styrets leder
 • Revisor
 • Personers roller i andre foretak
 • Konkurskarantene på en person

Denne utskriften er tilgjengelig for bostyrer, offentlige myndigheter og personen selv i inntil 10 år etter avslutningsdato for konkursen. For øvrige personer er den tilgjengelig i 5 år etter avslutningsdatoen.

Konsernstruktur
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkTelefon
Bekreftelse på konsernstruktur0,-0,-0,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

En konsernstruktur inneholder informasjon om

 • organisasjonsnummer og navn på firma
 • hvilket foretak som er morforetak
 • hvilke foretak som er datterselskap
 • morselskapet eierandel angitt i prosent
 • dato for når opplysningen ble registrert

Konsernstruktur på engelsk

Trenger du dokumentasjon til bruk i utlandet, kan du bestille bekreftelse på konsernstruktur på engelsk. Se informasjon om spesialbekreftelser.

Kopi av dokumenter
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkTelefon
Kopi av dokumenter for aksjeselskap og allmennaksjeselskapX241,-241,-
Kopi av dokumenter for foreninger og andre organisasjonsformerXX241,-
Kopi av registrerte prospekterXX241,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Kopi av dokumenter er

saksdokumenter som blir sendt inn i forbindelse med registrering av opplysninger i Brønnøysundregistrene.

Her er noen eksempler på dokumenttyper:

 • Vedtekter
 • Selskapsavtaler
 • Generalforsamlingsprotokoll
 • Årsmøteprotokoll
 • Stiftelsesdokument
 • Prospekter

Notarialbekreftelse av dokumenter

Bestilling av dokumenter vil inneholde eventuelle innsendte dokumenter på engelsk. Vi oversetter ikke dokumenter som bare foreligger på norsk.

Kopiene kan om ønskelig notarialbekreftes.

Kopi av tinglyste dokumenter
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkTelefon
Gjenpartskopi fra LøsøreregisteretXX181,-
Gjenpartskopi fra AkvakulturregisteretXX150,-
Kopi av tinglyst ektepaktXX181,-
Kopi av gjeldsordningsavtaleXX181,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Kopi av tinglyste dokumenter inneholder

informasjon om heftelser som ikke gjelder fast eiendom som for eksempel

 • Biler og andre kjøretøy
 • Inventar
 • Anleggsmaskiner
 • Varelager

En panthaver kan sikre rettigheter i gjenstander ved å tinglyse dem i Løsøreregisteret. Er pantegjenstanden en registrert motorvogn, blir heftelsen knyttet til registreringsnummeret.

Andre dokumenter som kan tinglyses er ektepakter, gjeldsordninger og akvakulturtillatelse.

Kopi av gjeldsordningsavtale inneholder informasjon om

 • navn på den som har fått innvilget gjeldsordning
 • hvor saken befinner ser i saksbehandlingsprosessen
 • namsrett eller namsmann som har behandlet saken
 • frister

Hvem kan bestille en gjeldsordningsavtale?

 • Namsrett
 • Namsmann
 • Skyldneren
 • Ektefelle
 • Kreditorer
 • Offentlige myndigheter

Kopi av tinglyste produkter blir bekreftet «Rett kopi» med stempel og signatur.

Kopi av årsregnskap
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkTelefon
Kopi av årsregnskap fra år 20020,-0,-241,-
Kopi av årsregnskap før år 2002XX241,-
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Årsregnskap inneholder

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noter
 • Årsberetning
 • Revisjonsberetning dersom selskapet har registrert revisor
 • Konsernregnskap hvis det finnes

Årsregnskap før år 2002

Kopi av årsregnskap er tilgjengelig i nettbutikken fra og med regnskapsåret 2002. Dersom du trenger årsregnskap før dette, må det bestilles per telefon.

Godkjent årsregnskap

Trenger du en dokumentasjon på godkjent årsregnskap til bruk i utlandet, kan du bestille en bekreftelse på engelsk. Se informasjon om spesialbekreftelser.

Spesialbekreftelser
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkTelefon
Bekreftelser fra BrønnøysundregistreneXX424,-*
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

*Minstegebyr kr 424, deretter kr 60 per melding som er grunnlag for bekreftelsen

Du kan bestille bekreftelser på

 • fusjon og fisjon
 • historisk rolleoversikt
 • all informasjon på en bestemt dato
 • alle registrerte navneendringer
 • kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser
 • avvikling av foretak uten informasjon om roller
 • overdragelse av virksomhet
 • Certificate of Good Standing
 • konkursfrihetsbevis, kun engelsk
 • bekreftelse på panteopplysninger, kun engelsk
 • konsernstruktur, kun engelsk
 • bekreftelse på godkjent årsregnskap, kun engelsk

Alle bekreftelsene blir signert og sendt per post. Bekreftelsene kan om ønskelig også notarialbekreftes. Du kan få alle bekreftelser på engelsk.

Leveringstiden er normalt 7 dager.

Klientoversikt
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkTelefon
Klientliste for revisorXGratisX
Klientliste for regnskapsførerXGratisX
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

En klientliste inneholder informasjon om

 • organisasjonsnummer og navn på firma
 • adresse
 • registreringsdato av klientforholdet
Abonnement
Kostnadsoversikt forAltinnNettbutikkTelefon
Abonnement på kunngjøringerX0,-X
X = produktet er ikke tilgjengelig i denne kanalen

Logg inn og bestill abonnement

Abonner på opptil 5000 organisasjonsnumre om

 • endringer av navn, adresser
 • roller og kapital
 • godkjent årsregnskap
 • fusjon og fisjon
 • avvikling
 • konkurs, tvangsavvikling

Abonner på opptil 5000 fødselsnumre/D-numre om

 • konkursopplysninger
 • gjeldsforhandling

Kunngjøringstype

 • Hele landet, landsdel, fylke, sted
 • Alle kunngjøringer
 • Oppløsning/sletting
 • Foretaksnavn
 • Endringer
 • Konkurs/tvangsavvikling
 • Kreditorvarsel
 • Mottatte årsregnskap
 • Politiske partier
 • Fra Stiftelsestilsynet
 • Gjeldsforhandling

Abonnementsbetingelser

 • Daglige eller ukentlige leveringer på e-post med link til hver kunngjøring
 • Abonnementet varer i 12 måneder bra bestillingsdato
 • Du får varsel om utløpsdato etter 11 måneder
 • Etter innlogging kan du under «mine abonnement» selv endre, fornye eller slette abonnementet
 • Abonnementet er knyttet til registrert e-postadresse og kan ikke endres. Ny abonnent må registrere seg som egen bruker i vår nettbutikk.
Skreddersydde produkter

Mot et gebyr kan vi tilby sammenstilling av offentlig informasjon fra flere av registrene ved Brønnøysundregistrene.

Se noe av utvalget under og send bestillingen til: listeprodukt@brreg.no

Liste med kontaktinformasjon fra Enhets- og Foretaksregisteret

 • Organisasjonsnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Organisasjonsform
 • Dato for registrering i Enhets- og Foretaksregisteret.
 • Telefonopplysninger/nettadresser (hvis enheten har meldt dette)
 • Referanseperson (daglig leder/ kontaktperson/innehaver) med adresse

Kr 1,- pr enhet + kr 300,- i grunnpris
Leveres i Excel-format og per e-post
Makspris kr 20 000,-

Liste med utvidet informasjon fra Enhets- og Foretaksregisteret

 • Kontaktinformasjon +
 • Næringskode med tekst
 • Sektorkode med tekst
 • Kommune
 • Fylke
 • Stiftelsesdato
 • Aksjekapital
 • Status under konkursbehandling, ja/nei til MVA, meldt oppløst og oversendt tingretten
 • Årstall for sist godkjente regnskap
 • Styreleder med adresse
 • Revisor med adresse
 • Regnskapsfører med adresse
 • Antall ansatte

Kr 2,- pr enhet + kr 300,- i grunnpris
Leveres i Excel-format og per e-post
Makspris kr 20 000,-

Hele kommuner med kontaktinformasjon

 • NB: Oslo går som eget fylke

Kr 2 500,-. Leveres i Excel og per e-post

Hele fylker med kontaktinformasjon

 • Kr 5 000,-. Leveres i Excel og per e-post

Statistikk

 • Spesifiser uttrekkskriteriene
 • Se også egen statistikkside https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/statistikk/

Kr 750,- per time

Påføring av spesifiserte regnskapstall

 • NB: Oppgi hvilket regnskapsår tallene skal hentes fra

Kontaktinformasjon + fra kr 0,20 per regnskapstall

Vask av kunderegister/organisasjonsnummer

 • Maks 20 000 organisasjonsnummer

Kr 2 500,- kontaktinformasjon
Kr 5 000,- utvidet informasjon

Informasjon av andre data fra de ulike registrene utover dette kan også tilbys

 • Spesifiser uttrekkskriteriene

Fra kr 2,- + grunnpris kr 300,-

Klientliste for regnskapsførere og revisorer med påført panteopplysninger eller informasjon om innlevert årsregnskap

 • Oppgi ditt revisor-/regnskapsførernummer og vi påfører tinglyste heftelser i Løsøreregisteret eller informasjon om innlevert årsregnskap til Regnskapsregisteret på dine klienter

Kr 7,50,- per klient for panteopplysninger + kr 300,- i grunnpris. Kr 2,- per klient for regnskapsopplysninger + kr 300,- i grunnpris. Leveres i Excel og per e-post.

I nettbutikken kan du hente ut produkter både på ditt eget og andres selskap. I Altinn må du ha tilgang til den enkelte enheten du skal hente ut informasjon om. Det fremgår av oversikten hvilke produkter du må bestille på telefon.

Du får de fleste produkter i nettbutikken tilsendt som en PDF-fil i en e-post. Kopi av dokumenter og notarialbekreftede firmaattester er ikke nedlastbare og blir levert som vedlegg i en e-post etter normalt en virkedag.