Tilgang til Enhetsregisteret via Web Services

Sist oppdatert: 16. desember 2016 .

Brønnøysundregistrene tilbyr online tilgang til data fra Enhetsregisteret distribuert gjennom teknologien Web Services.

Ved hjelp av organisasjonsnummer eller fødselsnummer kan du søke direkte i databasen til Enhetsregisteret via egne systemer. Dataene er myndighetskontrollerte og leveres på XML-format. Dataene som tilbys er inndelt i grupper som gjør at du kan tilpasse hvilke data du ønsker å motta.

Hva kan du bruke Web Services til?
  • Opplysninger om juridiske og fysiske personer kan via etatens applikasjoner (saksbehandlingsverktøy etc.) kontrolleres med direkte oppslag mot Brønnøysundregistrene.  Løsningen kan benyttes til å erstatte krav om vedlegg av Firmaattest eller Registerutskrift fra Enhetsregisteret.
  • Elektroniske skjema kan preutfylles med opplysninger om den næringsdrivende. Vedkommende som fyller ut søknaden legger inn sitt organisasjonsnummer i skjemaet og det genererer et i søk i Enhetsregisteret som returnerer informasjon om navn og adresse.