Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Bestillingsparametre

Sist oppdatert: 13. juli 2018 .

Bestillingsparametre

RegisterProduktnummerProduktnavnLovlig leveringsmåte
Løsøreregisteret1100Pantattest motorvogn 26
Løsøreregisteret1104Pantattest fødselsnummer 26
Løsøreregisteret1108Pantattest foretak organisasjonsnummer 26
Foretaksregisteret2000Firmaattest 26
Foretaksregisteret2001Firmaattest med tidligere foretaksnavn 26
Enhetsregisteret

2087Rolleoversikt organisasjonsnummer 26
Enhetsregisteret 2088Rolleoversikt fødselsnummer
26
Foretaksregisteret
2089Firmaattest signert 34
Foretaksregisteret
2090Firmaattest signert, notarial 34
Foretaksregisteret
2091Firmaattest på engelsk, signert
34
Foretaksregisteret
2092Firmaattest på engelsk, signert og notar
34
Regnskapsregisteret3001Årsregnskap, komplett 26
Konkursregisteret4012 Bekreftelse fra Konkursregisteret (org.nr/f.nr)
26
Enhetsregisteret
5121Registerutskrift uten bedrifter/virksomheter 26
Enhetsregisteret 5040 Registerutskrift inkl. bedrifter/virksomheter 26

Leveringsparametre

LeveringsmåtenavnLeveringsmåtenrBeskrivelse
Post1 Sendes per post neste virkedag
E-post (FTP-PDF)26Sendes per e-post, normalt innen 1 min
E-post (FTP-PDF), manuell etterbehandling 34 Sendes per e-post neste virkedag

Pass på at korrekt leveringsadresse er oppgitt ved bestilling! Signerte produkter som leveres per e-post sendes også normalt automatisk ut per post. Oppgi derfor alltid en gyldig postadresse. Øvrige produkter kan også bestilles for levering per post (leveringsmåte 1), men vær oppmerksom på at de fleste produkter som sendes per post er gebyrbelagte.

 Statusparametre

Status
Bestillings-/leveringsstatus
Beskrivelse
1Under innleggingBestilling under innlegging
2InnlagtInnlagt bestilling, klar for produksjon
3AvbruttKontrollert avbrutt bestilling
4Under produksjonBestillingen er under produksjon
5ProdusertBestillingen er produsert
6Under leveringBestillingen er under levering
7Delvis levertDelvis levert bestilling
8Levert
Levert bestilling
9FeiletProduksjon av bestilling feilet
11Ikke fakturertBestillingen er ikke fakturert
10Under faktureringBestillingen er under fakturering
12Innlagt, til kontroll Bestilling er innlagt, men må kontrolleres
20Innlagt for reportserviceInnlagt bestilling, produseres av reportservice
21Lagt i kø for java-produksjonLagt i kø for java-produksjon
30Manuell produksjonInnlagt for manuell produksjon
31FakturertFakturert

Forklaring til XML

  • Attributtet bestref til elementet bestilling og attributtene navn, pris, status og feiltekst til elementet produkt er felter som kan være utfylt når de kommer tilbake fra web servicen, men som ikke skal ha verdi når XMLen blir sendt inn til web servicen.
  • Elementet kunde må minimum inneholde nr-elementet med attributtet ident og elementet passord. Dersom kundenummeret ditt er 1000-1 vil nr-elementet være 1000 og ident attributtet 1.
  • Elementet levAdr må inneholde informasjon som overensstemmer med leveringsmåten på produktene som blir bestilt. Dersom det for eksempel blir bestilt et produkt med leveringsmåte 26, må email-elementet ha verdi.
  • Elementet linjer kan inneholde ett eller flere linje-elementer. Hvert linje-element inneholder et produkt som skal bestilles. Linje-elementet har attributtet nr som inkrementerer for hvert produkt.
  • Elementet produkt inneholder attributtene nr, leveringsmaate, param1 som skal ha innhold. Nr og leveringsmaate er beskrevet i tabellform over, mens param1 kan være et organisasjonsnummer, fødselsnummer eller registreringsnummer. Param2 er årstallet produktet skal hentes fra, dersom det er et produkt som er avhengig av å vite årstallet, for eksempel årsregnskap.